Mathopen IL

Turneringsreglement

Turneringsreglement

1. NHF sitt kampreglement og spilleregler gjelder, jfr. Kapittel 85 Bestemmelser for turnerings-arrangement. Kun spillere som er spilleberettiget i følge dette kan delta.

2. Årsklasser for regionserien inneværende sesong gjelder, dvs. ”gamle” årsklasser.  

3. Alle deltagende lag skal i forkant av sin kamphelg registrere samtlige spillere med fødselsdato og draktnr. i cupløsningen Profixio som nyttes under MIL-CUP. Navn på alle trenere/lagledere som skal delta på benken under kampene registreres også her. Det må først opprettes brukernavn og passord for lagspåmeldingen. Kontaktinfo på minst en ansvarlig lagleder oppgis ved påmelding av laget. Spillerlisten ajourføres ev. direkte på kamprapportene før kampstart hvis nye spillere kommer til eller strykes underveis i turneringen.

4.     a) Alle lag må møte presis til kampstart ellers tapes kampen. Lagene medbringer forskriftsmessig kampball.
        b) Det laget som står oppført først i programmet som hjemmelag, starter med ballen og stiller til venstre for sekretariatet. Ved draktkollisjon skifter det laget som står oppført   
            sist i programmet (bortelag).
        c) Det spilles kun en omgang. Timeout gjelder ikke i cup. Spilletiden er som følger:
            J/G 10, J/G 11 år, minihåndball     1 x 15 min.
            J/G 12-13 år,                                 1 x 20 min.

5.      a) Alle lag er sikret minimum 3 kamper.
         b) I miniklassene er antall spillere begrenset til 8 pr. lag, 4 på banen om gangen (minibane med minimål). Blandingslag kan også delta - disse spiller da i gutteklassen. 10 og 
            11 åringene spiller 6’er håndball med nedsenkbar tverrligger. Øvrige klasser spiller 7’er håndball med sluttspill.
         c) J/G 12-13 år inndeles i puljer på fortrinnsvis 4 lag hvor alle møter hverandre i de innledende kampene, og vinner av puljen går videre til sluttspill.
         d) Ved poenglikhet i puljespill avgjøres rekkefølgen slik:
              1) Poeng i innbyrdes kamper
              2) Målforskjell i innbyrdes kamper
              3) Flest scorede mål i innbyrdes kamper
              4) Målforskjell i samtlige kamper i puljen
              5) Flest scorede mål i samtlige kamper i puljen
              6) Loddtrekning

         e) Uavgjorte kamper i sluttspillet avgjøres med 5 min. ”sudden death” som følger:
              - Spillet starter med dommerkast på midten
              - Det laget som scorer først vinner kampen
              - Hvis ingen av lagene har scoret etter 5 min., fortsetter spillet etter en pause på 2 min.
              Om nødvendig spilles flere omganger á 5 min. inntil et av lagene har scoret.

6. I miniklassene og J/G 10-11 premieres alle spillerne, inntil 8 premier til hvert lag i mini, inntil 12 premier til hvert lag i 10 og 11 år. I J/G 12 og 13 er det oppsatt vandrepokal til vinnerlaget samt premie til alle deltagere på finalelagene i løpet av turneringen, inntil 14 premier til hvert lag.

7. En jury bestående av 3 medlemmer + 2 varamedlemmer er oppnevnt, og er beslutningsdyktig når min. 3 av juryens medlemmer er til stede. Protest på forhold inntruffet under kamp må nedlegges i henhold til NHF sitt protestreglement og skriftlig bekreftes til juryen/arrangør senest 1 time etter at det forhold det protesteres på er konstatert. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres. Protestgebyret er kr 600,- og refunderes dersom protesten tas til følge.

8. Enhver bruk av alkohol og/eller andre rusmidler under arrangementet eller på reise til og fra er strengt forbudt. Overtredelse kan føre til spilleforbud for laget eller den enkelte spiller i resterende kamper i turneringen. Garderober skal forlates i god stand. Ledere er ansvarlig for at lagene rydder etter seg. Lag som uten gyldig grunn ikke møter til kamp, strykes automatisk fra turneringen.

9. Lag som trekker seg fra turneringen eller uteblir uten gyldig grunn, kan ilegges gebyr på kr 600,-.

10. Spillere i årsklassene J/G 12 og 13 år kan ikke delta på flere lag i samme årsklasse. Man kan søke dispensasjon for dette og bruk av overårige spillere (framvise dispensasjon gitt av egen region i årets serie). Denne må være turneringsledelsen i hende i god tid før kampstart. Slike lag spiller innledende kamper i puljespillet men teller ikke med videre til mellom/sluttspill.

I turneringen dømmer godkjente, aktive dommere innen NHF Region Vest. I finalene i de eldre klassene søkes oppsatt to dommere. I miniturneringen benyttes primært klubbdommere (barnekampveiledere).

Breddeklubb Bergen Vest
Besøksadresse Kongsbrekkene 2, 5174 Mathopen Postadresse Postboks 4, 5810 Bergen
Telefon 55 93 68 20    
Leder Mads Arild Eidem Ansvarlig nettside Sindre Moldeklev
Ansvarlig fotball Trond Gundersen Ansvarlig håndball Ann Magrit Grip
Ansvarlig idrettsskole Svein Helge Blakstad Ansvarlig aktivitetsgruppe Gunn Knudsen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift